प्रतिबन्धित प्रयोक्ता सभ

Jump to navigation Jump to search
प्रतिबन्धित प्रयोक्ताकेँ ताकू
समएकाल लक्ष्य खतम हएत: संचालककेँ प्रतिबन्धित करब परिमितिकेँ प्रतिबन्धित करब कारण:
०९:२५, ३० मई २०१८ 104.176.152.43 (वार्ता) अनिश्चित Biplab Anand (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
पन्ना सभसँ पाठ हटेनाइ
१५:०४, ३ जनवरी २०१७ Cricket Tracker (वार्ता | योगदान) अनिश्चित Tulsi Bhagat (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
Sockpuppet of sarojupreti
१५:००, ३ जनवरी २०१७ JuniorX2 (वार्ता | योगदान) अनिश्चित Tulsi Bhagat (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
Abusing multiple accounts, Sockpuppet of Sarojupreti
०७:०३, २९ दिसम्बर २०१६ 107.77.230.211 (वार्ता) अनिश्चित Biplab Anand (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
Vandal
०७:०२, २९ दिसम्बर २०१६ 107.77.229.225 (वार्ता) अनिश्चित Biplab Anand (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
गलत सूचना घुसेनाइ: Vandal
०६:५८, २९ दिसम्बर २०१६ 96.88.4.27 (वार्ता) अनिश्चित Biplab Anand (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
गलत सूचना घुसेनाइ: Vandal
१४:५४, ७ अक्टुबर २०१५ 66.90.190.251 (वार्ता) अनिश्चित Biplab Anand (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
गलत सूचना घुसेनाइ
१६:५३, ६ अक्टुबर २०१५ 213.37.143.24 (वार्ता) अनिश्चित Biplab Anand (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
गलत सूचना घुसेनाइ
११:००, ६ अक्टुबर २०१५ 107.107.189.243 (वार्ता) अनिश्चित Biplab Anand (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
गलत सूचना घुसेनाइ
११:१८, ५ अक्टुबर २०१५ 107.107.191.77 (वार्ता) अनिश्चित Biplab Anand (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
गलत सूचना घुसेनाइ
११:१८, ५ अक्टुबर २०१५ 166.172.123.128 (वार्ता) अनिश्चित Biplab Anand (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
गलत सूचना घुसेनाइ
११:१८, ५ अक्टुबर २०१५ 107.107.188.154 (वार्ता) अनिश्चित Biplab Anand (वार्ता | योगदान)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
गलत सूचना घुसेनाइ