वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखु
विश्वव्यापी खाता जानकारी
  • प्रयोक्तानाम: SeniorStar
  • पंजीकृत: १४:४१, २ अक्टुबर २०१६ (४ साल पहले)
  • कुल सम्पादन संख्या: ६७८
  • जुडल खातासभ के संख्या: २०
  • अवरोधित: हँ
स्थानीय खातासभक सूची
स्थानीय विकिजोड़ल गेलपद्धतीअवरुद्धसंपादन संख्यावर्ग
bh.wikipedia.org२०:०१, २३ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
commons.wikimedia.org१८:५९, ३ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारण: Abusing multiple accounts
  • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
  • लेखा निर्माण अशक्त कएल
de.wikipedia.org२०:२२, ६ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikipedia.org१५:३३, २ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१६४
fj.wikipedia.org१६:१५, २५ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hif.wikipedia.org२०:१०, २३ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१९
hi.wikipedia.org१७:००, २ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
incubator.wikimedia.org१८:१०, २६ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
login.wikimedia.org१४:४१, २ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mai.wikipedia.org१४:४१, २ अक्टुबर २०१६नव खाता(?)१०
www.mediawiki.org१४:४२, २ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
meta.wikimedia.org१४:४२, २ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)७१
mr.wikipedia.org१०:०८, ५ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ne.wikipedia.org१४:४५, २ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)४०९
new.wikipedia.org१३:१६, ९ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pt.wikipedia.org०९:१२, ५ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sh.wikipedia.org०६:४१, २४ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
simple.wikipedia.org१६:३७, ३ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
test2.wikipedia.org१८:५३, २३ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh.wikipedia.org१९:२२, २० नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)