"बाबर" के अवतरणसभमे अन्तर

Jump to navigation Jump to search
ट्याग: 2017 स्रोत संपादन
ट्याग: 2017 स्रोत संपादन
== नाम ==
[[file:Emperor_babur.jpg|thumb|283x283px|१७ अम शताब्दीक बाबरक चित्र]]
अरबी भाषामाभाषामे '''''जहिर-उद-दिन'''''को अर्थ '''सत्यताकोसत्यताक रक्षक''' हुन्छहोएत अछि माने भने [[मुहम्मद]] भन्नाले इलामकाइलामक अगमवक्ता हुन्छथिउनकोउनकर नाम उच्चारणमाउच्चारणमे कठिनाई आएआएल पश्चात उनीलाईहुनका '''बाबर'''कोक नामसँ नामबाटबोलावैत बोलाउन लागिएकोलागेल थियोछल
१३,८३९

सम्पादन

दिक्चालन सूची