सामग्री पर जाएँ

विकिपिडिया:मैथिलीमे कोना टाइप करी

मैथिली विकिपिडियासँ, एक मुक्त विश्वकोश
(विकिपिडिया:टाइपसँ पुनर्निर्देशित)

विकिपिडियामे देवनागरी टाइप करैक लेल बहुतेक तरिका अछि । अहाँ कोनो भी तरिकाके प्रयोग क सकएत छी वा विकिपिडियाममे भएल अन्तर्निर्मित टाइप तरिकाके प्रयोग क सकैत छी । ओ किबोर्ड म्याप देखैक लेल विकिपिडिया इनपुट प्रणाली पढी । मैथिली टाइपक अन्य प्रणालीसभक लेल अन्य प्रणालीसभ देखी ।

विकिपिडिया इनपुट प्रणाली[सम्पादन करी]

मैथिली विकिपिडियामे सम्पादनक लेल अन्तर्निर्मित सम्पादक उपलब्ध अछि । ई ध्वन्यात्मक लिप्यन्तरणमे आधारित अछि जेकर अर्थ छी देवनागरीमे 'क' लिखैक लेल 'ka' दाबै पडत । ई तालिकाक सहायतासँ देवनागरी लिखैक लेल निम्नलिखित 'म्यापिङ' प्रयुक्त होएत -

अं अः अँ आँ
a aa/A i I/ee/ii u U/oo/uu e ai o au aM a: E O aMM aaMM R RU/Roo Rl/Rlu


ka kha ga gha NG
ca Ch ja jha/za NY
Ta Tha Da Dha Na
ta tha da dha na
pa pha/fa ba va/bha ma
ya ra la wa sha
क्ष
Sha sa ha La xa/kSh
ज्ञ ड़ ढ़
GY DDa DDha


म् मा मि मी मु मू मे मै मो मौ मं मः म्र
m^^ ma maa mi mI/mee/mii mu mU/moo/muu me mai mo mau maM ma: mra
र्म मॅ मॉ मँ माँ मृ
rma mE mO mMM maMM mR


q : ॑ (udaatta) qq : ॒ (anudaatta) Q : ॓ (grave) QQ : ॔ (accute) J : ़ (nukta) H:ः H:‌ Freezes a letter in its half form, eg-(य्‌र्‌ल्‌व्)


ॐ : AUm श्री : shrI, shree


अऽ : ~ (avagraha) ॰ : C (abreviation) । : Z (ardhacharana,khada danda) ॥ : ZZ (poornacharan)


१२३४५६७८९० 1234567890


अन्य प्रणालीसभ[सम्पादन करी]

फोनेटिक[सम्पादन करी]

फोनेटिक मैथिली टाइपिङक लेल दू प्रमुख अफलाइन आओजार बरह आइएमई तथा गुगल इन्डिक ट्रान्सलिट्रेसन अछि । एकरा कम्प्युटरमे इन्स्टल करलाबाद विकिपिडियामे सोझे मैथिली टाइप क सकैत छी ।