बिना प्रयोगक नमूना सभ

Jump to navigation Jump to search

ई दत्तांश उपस्मृतिमे अछि, आ एकर अन्तिम परिवर्धन भेल अछि २०:१३, १६ जुलाई २०१९ केँ। A maximum of ५,००० results are available in the cache.

ई पन्ना आकृति नामस्थानमे सभ पन्नाकेँ सूची बनबैए, जे दोसर पन्नापर शामिल नै अछि। मेटेबासँ पहिने दोसर नमूनाक लागिकेँ जाँचब मोन राखू।

नीचाँ एतऽ धरि ५० परिणाम सभ # सँ प्रारम्भ भऽ कऽ।

देखी (पछिला ५० | आगाँ ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. आकृति:AEndorsed‏‎ (दोसर लागि सभ)
 2. आकृति:Age in years, months and days‏‎ (दोसर लागि सभ)
 3. आकृति:Age in years and days/days‏‎ (दोसर लागि सभ)
 4. आकृति:Age in years and days/years‏‎ (दोसर लागि सभ)
 5. आकृति:Age in years and days nts/doc‏‎ (दोसर लागि सभ)
 6. आकृति:Among‏‎ (दोसर लागि सभ)
 7. आकृति:Anchor comment‏‎ (दोसर लागि सभ)
 8. आकृति:Anchored list‏‎ (दोसर लागि सभ)
 9. आकृति:Archive for converted LQT page‏‎ (दोसर लागि सभ)
 10. आकृति:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (दोसर लागि सभ)
 11. आकृति:Asbox/sandbox‏‎ (दोसर लागि सभ)
 12. आकृति:Asbox/stubtree‏‎ (दोसर लागि सभ)
 13. आकृति:Asbox/templatepage‏‎ (दोसर लागि सभ)
 14. आकृति:AutoReplaceable fair use people‏‎ (दोसर लागि सभ)
 15. आकृति:Automatic archive navigator‏‎ (दोसर लागि सभ)
 16. आकृति:Automatic taxobox/floating intro‏‎ (दोसर लागि सभ)
 17. आकृति:Autotaxobox colour‏‎ (दोसर लागि सभ)
 18. आकृति:BS-daten‏‎ (दोसर लागि सभ)
 19. आकृति:BSsplit/doc‏‎ (दोसर लागि सभ)
 20. आकृति:Black‏‎ (दोसर लागि सभ)
 21. आकृति:BoxStyle‏‎ (दोसर लागि सभ)
 22. आकृति:CURRENTMONTHNAME‏‎ (दोसर लागि सभ)
 23. आकृति:Calendar/3-column‏‎ (दोसर लागि सभ)
 24. आकृति:Calendar/Mon1stMonthStartFri‏‎ (दोसर लागि सभ)
 25. आकृति:Calendar/Mon1stMonthStartMon‏‎ (दोसर लागि सभ)
 26. आकृति:Calendar/Mon1stMonthStartSat‏‎ (दोसर लागि सभ)
 27. आकृति:Calendar/Mon1stMonthStartSun‏‎ (दोसर लागि सभ)
 28. आकृति:Calendar/Mon1stMonthStartThu‏‎ (दोसर लागि सभ)
 29. आकृति:Calendar/Mon1stMonthStartTue‏‎ (दोसर लागि सभ)
 30. आकृति:Calendar/Mon1stMonthStartWed‏‎ (दोसर लागि सभ)
 31. आकृति:Calendar/isoMonthStartThu‏‎ (दोसर लागि सभ)
 32. आकृति:Calendar/isoMonthStartबुध‏‎ (दोसर लागि सभ)
 33. आकृति:Calendar/isoMonthStartबृह‏‎ (दोसर लागि सभ)
 34. आकृति:Calendar/isoMonthStartरवि‏‎ (दोसर लागि सभ)
 35. आकृति:Calendar/isoMonthStartशनि‏‎ (दोसर लागि सभ)
 36. आकृति:Calendar/isoMonthStartशुक्र‏‎ (दोसर लागि सभ)
 37. आकृति:Calendar/isoMonthStartसोम‏‎ (दोसर लागि सभ)
 38. आकृति:Can't retire‏‎ (दोसर लागि सभ)
 39. आकृति:Catalog lookup link‏‎ (दोसर लागि सभ)
 40. आकृति:Centre‏‎ (दोसर लागि सभ)
 41. आकृति:Clickable button/iconclass‏‎ (दोसर लागि सभ)
 42. आकृति:Cmbox/sandbox‏‎ (दोसर लागि सभ)
 43. आकृति:Col-break/examples‏‎ (दोसर लागि सभ)
 44. आकृति:Collapsible test case‏‎ (दोसर लागि सभ)
 45. आकृति:ConvertAbbrev/ISO 639-1‏‎ (दोसर लागि सभ)
 46. आकृति:Coord/dec2dms‏‎ (दोसर लागि सभ)
 47. आकृति:Coord/dec2dms/d‏‎ (दोसर लागि सभ)
 48. आकृति:Coord/dec2dms/dm‏‎ (दोसर लागि सभ)
 49. आकृति:Coord/dec2dms/dms‏‎ (दोसर लागि सभ)
 50. आकृति:Coord/display/inline‏‎ (दोसर लागि सभ)

देखी (पछिला ५० | आगाँ ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)