दुगुना पुनर्निर्देश

Jump to navigation Jump to search

ई दत्तांश उपस्मृतिमे अछि, आ एकर अन्तिम परिवर्धन भेल अछि २०:१२, १६ जुन २०१९ केँ। A maximum of ५,००० results are available in the cache.

ई पन्ना ओइ पन्ना सभक संकलन छी जे बदलेन करैए दोसर बदलेनबला पन्नासँ। प्रत्येक पाँती पहिल आ दोसर बदलेनक लागि रखने अछि आ संगे दोसर बदलेनक लक्ष्य सेहो, जे वास्तवमे "वास्तव" लक्ष्य पन्ना अछि, जकरापर पहिल बदलेनकेँ जेबाक चाही।

Crossed out प्रविष्टिक हल भेटल अछि।

नीचाँ एतऽ धरि २६ परिणाम सभ # सँ प्रारम्भ भऽ कऽ।

देखी (पछिला ५० | आगाँ ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अन्डमान आर निकोबर द्विप (सम्पादन करी) →‎ अन्डमान आर निकोबार द्वीपसमूह →‎ अन्डमान आ निकोबार द्वीपसमूह
 2. अन्डमान आर निकोबार द्विपसमूह (सम्पादन करी) →‎ अन्डमान आर निकोबार द्वीपसमूह →‎ अन्डमान आ निकोबार द्वीपसमूह
 3. अशोक लेलैन्ड (सम्पादन करी) →‎ अशोक लेय्ल्यान्ड →‎ अशोक लेल्यान्ड
 4. अश्लिल चलचित्र अभिनेत्री (सम्पादन करी) →‎ अश्लिल चलचित्र कलाकार →‎ अश्लील चलचित्र कलाकार
 5. पुडुचेरी (सम्पादन करी) →‎ पुदुचेरी →‎ पुदुच्चेरी
 6. मोडल (सम्पादन करी) →‎ मोडल (लोग) →‎ मोडल (लोक)
 7. रक्षा अनुसन्धान एवम् विकास संगठन (सम्पादन करी) →‎ रक्षा अनुसन्धान एवम् विकास सङ्गठन →‎ रक्षा अनुसन्धान आ विकास सङ्गठन
 8. विश्व सम्पदा क्षेत्र सभहक सूची (सम्पादन करी) →‎ विश्व सम्पदा क्षेत्र सभक सूची →‎ विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची
 9. वृहत ब्रिटेन आ उत्तरी आयरल्यान्डक संयुक्त राजशाही (सम्पादन करी) →‎ संयुक्त राजशाही →‎ संयुक्त अधिराज्य
 10. प्रयोगकर्ता:Sah kiran kumar (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता:Kay Kay (KK) →‎ प्रयोगकर्ता:Kiran Kumar Sah
 11. प्रयोगकर्ता:किरण कुमार साह (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता:Kay Kay (KK) →‎ प्रयोगकर्ता:Kiran Kumar Sah
 12. प्रयोगकर्ता:Marce79 (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता:Marcello Gianola →‎ प्रयोगकर्ता:OMT5500
 13. प्रयोगकर्ता वार्ता:Bnod Basnet (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Binod Basnet →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:RUYABA
 14. प्रयोगकर्ता वार्ता:Bukti.khan (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Bloch khan →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:The Amjad
 15. प्रयोगकर्ता वार्ता:Yelets (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Duhshala →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Kalicine730
 16. प्रयोगकर्ता वार्ता:Night Fighter (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Jæ →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Tæ
 17. प्रयोगकर्ता वार्ता:किरण कुमार साह (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Kay Kay (KK) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Kiran Kumar Sah
 18. प्रयोगकर्ता वार्ता:Sah kiran kumar (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Kay Kay (KK) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Kiran Kumar Sah
 19. प्रयोगकर्ता वार्ता:Max Changmin (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Kírito →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Kirito
 20. प्रयोगकर्ता वार्ता:Binod Basnet (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:RUYABA →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Ruyaba
 21. प्रयोगकर्ता वार्ता:RUYABA (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Ruyaba →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:SS49
 22. प्रयोगकर्ता वार्ता:Bloch khan (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:The Amjad →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Af420
 23. प्रयोगकर्ता वार्ता:Xochitlquetzalli (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Yelets →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Duhshala
 24. प्रयोगकर्ता वार्ता:राजु सुथार (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:राजू जांगिड़ →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Raju Jangid
 25. प्रयोगकर्ता वार्ता:Carrotkit (सम्पादन करी) →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:胡蘿蔔 →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:胡葡萄
 26. आकृति:Country data Poland (सम्पादन करी) →‎ आकृति:Country data पोल्याण्ड →‎ आकृति:Country data पोल्यान्ड

देखी (पछिला ५० | आगाँ ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)