आज्ञा गल्ती

Jump to navigation Jump to search

अहाँक अनुमति नै अछि प्रयोक्ताक आइपी ठेगान आ अन्य जानकारी जाँची लेल, एकर लेल कारणसँ:

अहाँ जे क्रिया आजमेने छी ओ मात्र प्रयोक्ता जाँचकर्ता समूहक सदस्य मात्र करि सकैत अछि।