वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखु
विश्वव्यापी खाता जानकारी
  • प्रयोक्तानाम: 12kB
  • पंजीकृत: ११:४५, ६ जुलाई २०१९ (७ महिने पहले)
  • कुल सम्पादन संख्या: ५२०
  • जुडल खातासभ के संख्या: ४१
स्थानीय खातासभक सूची
स्थानीय विकिजोड़ल गेलपद्धतीअवरुद्धसंपादन संख्यावर्ग
as.wikipedia.org१२:४४, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)३३१
as.wikisource.org१२:५८, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२२
bh.wikipedia.org१३:४५, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bn.wikipedia.org११:०४, ७ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bpy.wikipedia.org१३:२३, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
commons.wikimedia.org१२:४३, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cs.wikipedia.org१४:५३, ८ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
de.wikipedia.org११:४५, १० जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikipedia.org११:४७, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)३०
en.wikiquote.org१२:५४, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikisource.org१४:१०, ७ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikivoyage.org१६:५८, २६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wiktionary.org१५:१४, ८ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gom.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gu.wikipedia.org१३:४५, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hi.wikipedia.org१३:१२, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
incubator.wikimedia.org११:३१, १० जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
it.wikipedia.org१२:२०, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kn.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ks.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
login.wikimedia.org११:४५, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mai.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
www.mediawiki.org१४:५२, ८ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
meta.wikimedia.org११:४५, ६ जुलाई २०१९नव खाता(?)३२
ml.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mr.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ne.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
new.wikipedia.org२३:२८, १२ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nl.wikipedia.org१०:४५, ७ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
or.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pa.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pi.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wikipedia.org११:४५, १० जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sat.wikipedia.org१३:४६, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sa.wikipedia.org१३:३२, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२९
sa.wikisource.org१०:५१, ७ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wikisource.org१२:५८, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
species.wikimedia.org१७:३३, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sv.wikipedia.org१३:००, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
www.wikidata.org१२:५४, ६ जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)६१
zh.wikipedia.org११:४५, १० जुलाई २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)