वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखु
विश्वव्यापी खाता जानकारी
स्थानीय खातासभक सूची
स्थानीय विकिजोड़ल गेलपद्धतीअवरुद्धसंपादन संख्यावर्ग
aa.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
aa.wikibooks.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
aa.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ab.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ab.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ace.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ady.wikipedia.org११:३३, १६ फरबरी २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
af.wikipedia.org११:१६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
af.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
af.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
af.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ak.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ak.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ak.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
als.wikipedia.org१४:००, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
am.wikipedia.org१८:२०, २४ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
am.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ang.wikipedia.org१४:००, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ang.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
an.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
an.wiktionary.org२२:४७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
arc.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ar.wikipedia.org०१:०९, २४ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ar.wikibooks.org१८:०६, ९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ar.wikimedia.org०९:५७, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ar.wikinews.org२२:५२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ar.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ar.wikisource.org१७:२५, ३० अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ar.wikiversity.org२२:५८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ar.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
arz.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ast.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ast.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ast.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
as.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
as.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
as.wikisource.org०९:५८, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
as.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
av.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
av.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
awa.wikipedia.org११:०२, २७ जुन २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ay.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ay.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ay.wiktionary.org२२:४७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
azb.wikipedia.org२२:२१, २९ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
az.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)३७
az.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
az.wikiquote.org०९:५८, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
az.wikisource.org१७:१४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
az.wiktionary.org२२:४७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ban.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bar.wikipedia.org१४:००, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bat-smg.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ba.wikipedia.org१०:४१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ba.wikibooks.org१९:२३, ८ अप्रैल २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bcl.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bd.wikimedia.org०९:५९, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
be-tarask.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
beta.wikiversity.org१६:०३, १ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
be.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
be.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
be.wikimedia.org०९:५९, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
be.wikiquote.org०९:५९, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
be.wikisource.org०९:५९, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
be.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bg.wikipedia.org१०:४३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)३९
bg.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bg.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bg.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bg.wikisource.org०९:५९, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bg.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bh.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bh.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bi.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bi.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bi.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bjn.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bm.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bm.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bm.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bn.wikipedia.org१२:०७, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२६
bn.wikibooks.org१७:१८, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bn.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bn.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bo.wikipedia.org१२:१४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bo.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bo.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bpy.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
br.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
br.wikimedia.org०९:५९, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
br.wikiquote.org०९:५९, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
br.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
br.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bs.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१२
bs.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bs.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bs.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bs.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bs.wiktionary.org२२:४७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bug.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bxr.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ca.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ca.wikibooks.org२२:५८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ca.wikimedia.org१८:०४, १५ सितम्बर २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ca.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ca.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ca.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ca.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cbk-zam.wikipedia.org१४:०२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cdo.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ceb.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ce.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
chr.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
chr.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ch.wikipedia.org०८:५६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ch.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ch.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
chy.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ckb.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
commons.wikimedia.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)६८२patroller
co.wikipedia.org१२:४८, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
co.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
co.wikimedia.org१०:००, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
co.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
crh.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cr.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cr.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
csb.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
csb.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cs.wikipedia.org०८:४५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cs.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cs.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cs.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cs.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cs.wikiversity.org१६:२०, ३ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cs.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१४
cu.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cv.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cv.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cy.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cy.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cy.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cy.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
cy.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
da.wikipedia.org२०:२२, २२ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
da.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
da.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
da.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
da.wiktionary.org१६:१२, १ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
de.wikipedia.org००:००, १० फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२३
de.wikibooks.org२१:५९, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
de.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
de.wikiquote.org००:०९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
de.wikisource.org२१:२५, १ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
de.wikiversity.org२२:५८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
de.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
de.wiktionary.org१०:३७, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१५
din.wikipedia.org२२:२९, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
diq.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
dk.wikimedia.org१०:००, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
dsb.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
dty.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
dv.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
dv.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
dz.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
dz.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ee.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
el.wikipedia.org१०:४६, २५ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
el.wikibooks.org१४:१४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
el.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
el.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
el.wikisource.org१४:१७, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
el.wikiversity.org२२:५८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
el.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
el.wiktionary.org१४:१२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eml.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikipedia.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)३,६३३extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)३७
en.wikinews.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikiquote.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)४०
en.wikisource.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१०
en.wikiversity.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikivoyage.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wiktionary.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eo.wikipedia.org२१:०४, ४ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eo.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eo.wikinews.org१०:०१, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eo.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eo.wikisource.org१०:०१, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eo.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
es.wikipedia.org१८:२४, ११ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१०१
es.wikibooks.org२२:५२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
es.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
es.wikiquote.org२२:४८, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
es.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
es.wikiversity.org१५:५२, १ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
es.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
es.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
et.wikipedia.org११:३५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२५
et.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ee.wikimedia.org१०:०१, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
et.wikiquote.org०७:४१, ७ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
et.wikisource.org१०:०१, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
et.wiktionary.org१७:३१, ३० अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eu.wikipedia.org१७:२४, ६ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eu.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eu.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
eu.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ext.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fa.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fa.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fa.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fa.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fa.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fa.wikivoyage.org१२:०९, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fa.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ff.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fiu-vro.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fi.wikipedia.org१२:१७, १९ मार्च २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fi.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fi.wikimedia.org१०:०१, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fi.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fi.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fi.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fi.wikiversity.org०९:४७, २ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fi.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fj.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fj.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fo.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fo.wikisource.org१०:०१, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fo.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
frp.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
frr.wikipedia.org१३:५९, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fr.wikipedia.org००:००, १० फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)६०
fr.wikibooks.org०८:४६, २ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fr.wikinews.org२१:२६, १ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fr.wikiquote.org१७:३१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fr.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fr.wikiversity.org०९:१३, २ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fr.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fr.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fur.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fy.wikipedia.org१३:५९, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fy.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fy.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gag.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gan.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ga.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ga.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ga.wiktionary.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gcr.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gd.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gd.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
glk.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gl.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gl.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gl.wikiquote.org१०:०२, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gl.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gl.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gn.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gn.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gn.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gom.wikipedia.org१०:०२, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gor.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
got.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
got.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gu.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gu.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gu.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gu.wikisource.org१०:०२, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gu.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gv.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gv.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hak.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ha.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ha.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
haw.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२१
he.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
he.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
he.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
he.wikiquote.org१७:३१, ३० अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
he.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
he.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
he.wiktionary.org२१:१६, २ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hif.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hif.wiktionary.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hi.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२८
hi.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hi.wikiquote.org००:३३, ७ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hi.wikivoyage.org१४:५४, १५ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hi.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hr.wikipedia.org१२:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२८
hr.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hr.wikiquote.org१०:०२, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hr.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hr.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hsb.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hsb.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ht.wikipedia.org१४:०२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hu.wikipedia.org१२:१७, १९ मार्च २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hu.wikibooks.org०७:२२, ७ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hu.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hu.wikisource.org००:१६, ५ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hu.wiktionary.org१०:३८, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hy.wikipedia.org१२:२४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hy.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hy.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hy.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hy.wiktionary.org००:०४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hyw.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hz.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ia.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ia.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ia.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
id.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१३
id.wikibooks.org२२:५८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
id.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
id.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
id.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ie.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ie.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ig.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ii.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ik.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ilo.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
incubator.wikimedia.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
inh.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
io.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
io.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
is.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१२
is.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
is.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
is.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
is.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
it.wikipedia.org००:००, १० फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२५
it.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
it.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
it.wikiquote.org१७:४५, ३० अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
it.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
it.wikiversity.org२२:५८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
it.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
it.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
iu.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
iu.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ja.wikipedia.org०८:५२, १ मई २०११नव खाता(?)११,९१५abusefilter, bureaucrat, checkuser, extendedconfirmed, interface-admin, oversight, sysop
ja.wikibooks.org१८:४२, ११ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ja.wikinews.org१७:००, १९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२००
ja.wikiquote.org१७:४४, ३० अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ja.wikisource.org२३:४३, २७ मार्च २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ja.wikiversity.org१६:०४, १ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२२
ja.wiktionary.org०७:०१, १२ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
jbo.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
jbo.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
jv.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
jv.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kaa.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kab.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ka.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ka.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ka.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ka.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kbd.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kbp.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kg.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ki.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kk.wikipedia.org१०:४१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kk.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kk.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kl.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kl.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
km.wikipedia.org११:५२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
km.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
km.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kn.wikipedia.org१२:१०, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kn.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kn.wikiquote.org१०:०३, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kn.wikisource.org१०:०३, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kn.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
koi.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ko.wikipedia.org१०:२७, २० फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१२
ko.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ko.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ko.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ko.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ko.wikiversity.org२२:५८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ko.wiktionary.org१२:१०, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
krc.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kr.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ksh.wikipedia.org१४:००, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ks.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ks.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ks.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ku.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ku.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ku.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ku.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kv.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kw.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kw.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ky.wikipedia.org११:४५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ky.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ky.wikiquote.org१०:०४, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ky.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lad.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
la.wikipedia.org१२:५८, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
la.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
la.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
la.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
la.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lbe.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lb.wikipedia.org१३:००, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lb.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lb.wikiquote.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lb.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lez.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lfn.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lg.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lij.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
li.wikipedia.org००:२५, ५ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
li.wikibooks.org१०:०४, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
li.wikiquote.org१०:०४, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
li.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
li.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lmo.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ln.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ln.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ln.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
login.wikimedia.org१३:४१, ३ अप्रैल २०१४सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lo.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lo.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lrc.wikipedia.org१०:०५, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ltg.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lt.wikipedia.org११:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)३१
lt.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lt.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lt.wikisource.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lt.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lv.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१२autopatrolled
lv.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lv.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mai.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
map-bms.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mdf.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
www.mediawiki.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२९३
meta.wikimedia.org१३:४३, ३ अप्रैल २०१४सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१,५०९sysop
mg.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mg.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mg.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mhr.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mh.wiktionary.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
min.wikipedia.org१३:१८, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
min.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mi.wikipedia.org१३:३७, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mi.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mi.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mk.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mk.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mk.wikimedia.org१०:०५, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mk.wikisource.org१०:०५, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mk.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ml.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ml.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ml.wikiquote.org१०:०५, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ml.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ml.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mn.wikipedia.org१२:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mn.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mn.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mnw.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mrj.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mr.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mr.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mr.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mr.wikisource.org१०:०५, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mr.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ms.wikipedia.org११:१६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)३५
ms.wikibooks.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ms.wiktionary.org२२:४७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mt.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mt.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mwl.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mx.wikimedia.org१०:०६, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
myv.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
my.wikipedia.org०१:३५, २६ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
my.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
my.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mzn.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nah.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nah.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nah.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nap.wikipedia.org१४:०२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
na.wikipedia.org१३:४६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
na.wikibooks.org२२:३२, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
na.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nds-nl.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nds.wikipedia.org१४:००, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nds.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nds.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ne.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ne.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ne.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
new.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ng.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nl.wikipedia.org११:३२, ११ मार्च २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१४
nl.wikibooks.org२२:४१, १ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nl.wikimedia.org१०:०६, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nl.wikinews.org०९:२४, ७ सितम्बर २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nl.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nl.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nl.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nl.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nn.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nn.wikiquote.org१०:०६, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nn.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nov.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
no.wikipedia.org१२:५०, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
no.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
no.wikimedia.org१०:०६, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
no.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
no.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
no.wikisource.org१०:०६, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
no.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nqo.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nrm.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nso.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nv.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nyc.wikimedia.org१०:०६, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ny.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
oc.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
oc.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
oc.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
olo.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
om.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
om.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
or.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
or.wikisource.org११:४५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
or.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
os.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
outreach.wikimedia.org१४:१४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pag.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pam.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pap.wikipedia.org१४:०२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pa.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pa.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pa.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pcd.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pdc.wikipedia.org१४:००, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pfl.wikipedia.org१४:००, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pih.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pi.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pi.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pl.wikipedia.org११:३३, ११ मार्च २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pl.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pl.wikimedia.org१०:०७, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pl.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pl.wikiquote.org१३:४६, ३० अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pl.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pl.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pl.wiktionary.org१२:२५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pms.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pnb.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pnb.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pnt.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ps.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ps.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ps.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pt.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१३
pt.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pt.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pt.wikiquote.org१०:०७, ३ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pt.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pt.wikiversity.org०९:५५, २ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pt.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pt.wiktionary.org००:१०, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
qu.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
qu.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
qu.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
rm.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
rm.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
rm.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
rmy.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
rn.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
rn.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
roa-rup.wikipedia.org१४:०२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१०
roa-rup.wiktionary.org२२:४७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
roa-tara.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ro.wikipedia.org१४:०२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ro.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ro.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ro.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ro.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ro.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ro.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
rue.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wikipedia.org२०:०४, १९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wikimedia.org१४:४२, ३० अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wikiquote.org१३:२१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wikisource.org१४:२३, ३ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wikiversity.org०९:३८, २ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wiktionary.org१०:४२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१४
rw.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
rw.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sah.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sah.wikisource.org१०:०७, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sat.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sa.wikipedia.org१३:२७, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sa.wikibooks.org१०:०७, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sa.wikiquote.org१०:०७, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sa.wikisource.org१०:०७, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sa.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
scn.wikipedia.org१४:०२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
scn.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sco.wikipedia.org१३:५९, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sc.wikipedia.org१४:०२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sc.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sd.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sd.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
se.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
se.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
se.wikimedia.org१०:०८, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sg.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sg.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
shn.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
shn.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sh.wikipedia.org०८:४५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sh.wiktionary.org००:११, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
shy.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
simple.wikipedia.org१८:३३, ११ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
simple.wikibooks.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
simple.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
si.wikipedia.org००:२०, ५ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
si.wikibooks.org१०:०८, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
si.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sk.wikipedia.org१२:१९, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)८२
sk.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sk.wikiquote.org१६:०२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sk.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sk.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sl.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१९
sl.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sl.wikiquote.org१०:०८, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sl.wikisource.org२२:२६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sl.wikiversity.org२२:५८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sl.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sm.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sm.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sn.wikipedia.org२२:४०, ४ मार्च २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sn.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wikisource.org११:४५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
so.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
so.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
species.wikimedia.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sq.wikipedia.org१३:३२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१८
sq.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sq.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sq.wikiquote.org१४:०८, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sq.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
srn.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sr.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sr.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sr.wikinews.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sr.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sr.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sr.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ss.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ss.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
stq.wikipedia.org१४:००, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
st.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
st.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
su.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
su.wikiquote.org१०:०८, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
su.wiktionary.org२२:४७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sv.wikipedia.org१२:२६, २७ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१०
sv.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sv.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sv.wikiquote.org२२:५३, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sv.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sv.wikiversity.org२२:५८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sv.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sv.wiktionary.org००:१२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sw.wikipedia.org११:२३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१३
sw.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sw.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
szl.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
szy.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ta.wikipedia.org११:२१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ta.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ta.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ta.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ta.wikisource.org१०:०९, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ta.wiktionary.org००:१२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ten.wikipedia.org२२:३१, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
test2.wikipedia.org१८:०१, १६ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)५६
test.wikipedia.org२३:०३, ५ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)rollbacker
test.wikidata.org१८:१८, ३० अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tet.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
te.wikipedia.org१०:४२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१७
te.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
te.wikiquote.org१०:०९, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
te.wikisource.org१४:२६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
te.wiktionary.org००:१२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tg.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tg.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tg.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
th.wikipedia.org१०:३६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)६०
th.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
th.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
th.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
th.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ti.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ti.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tk.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tk.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tk.wiktionary.org२२:५१, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tl.wikipedia.org११:२१, २५ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)४३
tl.wikibooks.org११:४२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tl.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tn.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tn.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
to.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
to.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tpi.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tpi.wiktionary.org२२:४९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tr.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tr.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tr.wikimedia.org२२:०३, ५ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tr.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tr.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tr.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tr.wiktionary.org१२:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ts.wikipedia.org१३:१९, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ts.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tt.wikipedia.org१०:४४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tt.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tt.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tum.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tw.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tw.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tyv.wikipedia.org१२:४१, २७ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ty.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ua.wikimedia.org१०:१०, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
udm.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ug.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ug.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ug.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uk.wikipedia.org१४:०३, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uk.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uk.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uk.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uk.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uk.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uk.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ur.wikipedia.org१२:४०, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ur.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ur.wikiquote.org१०:१०, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ur.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uz.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uz.wikiquote.org१०:१०, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uz.wiktionary.org००:१२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vec.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vec.wikisource.org१०:१०, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vec.wiktionary.org१४:४६, २६ जुन २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vep.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ve.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vi.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vi.wikibooks.org२२:५७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vi.wikiquote.org१०:१०, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vi.wikisource.org१२:४७, १ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vi.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vi.wiktionary.org००:१२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vls.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vo.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vo.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vo.wiktionary.org२२:५१, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
war.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wa.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wa.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wa.wiktionary.org२२:५१, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
www.wikidata.org२३:४७, ९ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२३०
wikimania2014.wikimedia.org१०:१०, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wikimania2015.wikimedia.org२०:०१, २३ जुन २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wikimania2016.wikimedia.org१९:२३, २१ दिसम्बर २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wikimania2017.wikimedia.org०५:५३, ७ जनवरी २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wikimania2018.wikimedia.org१८:०५, १४ जुन २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wikimania.wikimedia.org१५:००, ७ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wo.wikipedia.org१४:०६, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wo.wikiquote.org१०:१०, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wo.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wuu.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
xal.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
xh.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
xh.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
xh.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
xmf.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
yi.wikipedia.org१४:००, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
yi.wikisource.org२२:५६, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
yi.wiktionary.org२२:५२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
yo.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
yo.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
yo.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
yue.wiktionary.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
za.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
za.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zea.wikipedia.org१४:०१, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh-classical.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh-min-nan.wikipedia.org१४:०४, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh-min-nan.wikisource.org१०:११, ६ जुलाई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh-min-nan.wiktionary.org२२:४७, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh-yue.wikipedia.org१०:५३, २५ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१९
zh.wikipedia.org०८:४२, १२ फरबरी २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)७९
zh.wikibooks.org११:१२, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh.wikinews.org२२:५५, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh.wikiquote.org२२:५४, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh.wikisource.org१०:४०, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh.wikiversity.org००:२७, ६ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh.wikivoyage.org२२:५९, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh.wiktionary.org००:१२, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zu.wikipedia.org१४:०५, २९ अप्रैल २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zu.wikibooks.org२२:३३, ९ जुलाई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zu.wiktionary.org२२:४८, ४ मई २०१५सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)