वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखु
विश्वव्यापी खाता जानकारी
 • प्रयोक्तानाम: JuniorX2
 • पंजीकृत: ०८:१५, ३ सितम्बर २०१६ (४ साल पहले)
 • कुल सम्पादन संख्या: ११,३७५
 • जुडल खातासभ के संख्या: ८०
 • अवरोधित: हँ
स्थानीय खातासभक सूची
स्थानीय विकिजोड़ल गेलपद्धतीअवरुद्धसंपादन संख्यावर्ग
ab.wikipedia.org१९:४७, २९ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ang.wikipedia.org२१:२४, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ar.wikipedia.org१५:१०, १ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
as.wikipedia.org११:४५, १० दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
awa.wikipedia.org१७:१५, २१ मई २०२०सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
az.wikipedia.org२०:२७, २० नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bg.wikipedia.org०७:५१, २८ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bh.wikipedia.org१४:४४, ४ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)९२
bn.wikipedia.org१४:४८, ४ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bs.wikipedia.org१४:३९, २४ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ceb.wikipedia.org१६:४०, २९ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ch.wikipedia.org०७:१५, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
commons.wikimedia.org१७:४२, ७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारण: Abusing multiple accounts
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
७९
cr.wikipedia.org०७:१७, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
de.wikipedia.org१६:२१, २९ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
diq.wikipedia.org१२:०९, २४ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikipedia.org०८:१५, ३ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारण: Abusing multiple accounts: Sarojupreti
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
es.wikipedia.org२१:२५, ८ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fa.wikipedia.org१६:०४, २९ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fi.wikipedia.org१२:१०, २४ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fj.wikipedia.org०७:३६, २३ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fr.wikipedia.org१४:१७, १ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gag.wikipedia.org१६:१७, २९ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gom.wikipedia.org२०:०९, ५ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
gu.wikipedia.org१८:१६, ११ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
he.wikipedia.org११:०२, १५ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hif.wikipedia.org२१:३१, २२ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)३५
hi.wikipedia.org०९:४९, ३ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)७७७
hy.wikipedia.org१८:५४, २४ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
id.wikipedia.org२०:००, १७ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ilo.wikipedia.org२१:१९, १३ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
incubator.wikimedia.org११:५४, ४ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)३६८
it.wikipedia.org१२:१५, २४ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ja.wikipedia.org२१:२९, १३ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kn.wikipedia.org२०:५१, १४ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ks.wikipedia.org१७:३२, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ku.wikipedia.org१२:१७, २४ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ln.wikipedia.org०७:५१, २८ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
login.wikimedia.org०८:१५, ३ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
lv.wikipedia.org२१:१९, १३ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mai.wikipedia.org०८:१५, ३ सितम्बर २०१६नव खाता(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारण: Abusing multiple accounts, Sockpuppet of Sarojupreti
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
३,६७७
www.mediawiki.org०८:१५, ३ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
meta.wikimedia.org०८:१५, ३ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारण: Cross-wiki abuse
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
५२५
min.wikipedia.org१६:०८, २९ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ml.wikipedia.org११:५०, ८ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mr.wikipedia.org०७:२९, ६ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ms.wikipedia.org२२:३१, २८ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
my.wikipedia.org१०:४७, १० अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ne.wikipedia.org०९:१३, ३ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारण: उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Abusing with different different ip address range (User:36.253.254.125), abusing multiples account
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
 • ई-पत्र प्रतिबन्धित
 • अपन वार्ता पन्ना सम्पादित नै कऽ सकब
४,९६७
ne.wiktionary.org१९:२४, २१ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
new.wikipedia.org०६:५८, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१७२
nl.wikipedia.org१५:२८, १९ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pa.wikipedia.org१६:५२, ११ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pi.wikipedia.org०७:५९, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pl.wikipedia.org२१:०२, १० दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pnb.wikipedia.org१६:५३, ११ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ps.wikipedia.org०८:००, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pt.wikipedia.org१६:४७, २९ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
rmy.wikipedia.org०७:१८, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ru.wikipedia.org१९:४९, २० नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sa.wikipedia.org२१:०३, २२ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sh.wikipedia.org१७:४२, ९ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
simple.wikipedia.org१७:४७, ७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
si.wikipedia.org२१:०९, ८ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sq.wikipedia.org२१:१९, १५ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
st.wikipedia.org०८:०५, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ta.wikipedia.org११:५०, ८ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
test.wikipedia.org२३:०२, ११ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
te.wikipedia.org११:४७, ८ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tg.wikipedia.org१४:३४, २४ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
th.wikipedia.org१४:४३, २४ दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tr.wikipedia.org१७:२२, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
tum.wikipedia.org०८:१०, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ur.wikipedia.org१८:४३, १८ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ve.wikipedia.org१२:४८, २७ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
vi.wikipedia.org१७:३८, ९ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
war.wikipedia.org१६:४०, २९ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
www.wikidata.org०७:१७, ४ सितम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारण: Abusing multiple accounts: (also factoring in abusing multiple accounts on other wikis, as well as here)
 • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
 • लेखा निर्माण अशक्त कएल
५८७
zh-classical.wikipedia.org२०:२५, ९ नवम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh.wikipedia.org२२:३९, १६ अक्टुबर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)५६