वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखु
विश्वव्यापी खाता जानकारी
  • प्रयोक्तानाम: Renamed user 2wz4ntr
  • पंजीकृत: २०:२८, ७ दिसम्बर २०१८ (१७ महिने पहले)
  • कुल सम्पादन संख्या: २,२९४
  • जुडल खातासभ के संख्या: ५६
स्थानीय खातासभक सूची
स्थानीय विकिजोड़ल गेलपद्धतीअवरुद्धसंपादन संख्यावर्ग
as.wikipedia.org२०:३९, ७ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१,४५१
as.wikisource.org१३:२२, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)४८१
bh.wikipedia.org२०:४६, ७ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bn.wikipedia.org२०:४२, ७ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bn.wikisource.org१३:५६, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bn.wikivoyage.org१३:५५, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bn.wiktionary.org१३:३५, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bpy.wikipedia.org१६:०९, २ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
bug.wikipedia.org१६:०९, २ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
commons.wikimedia.org२०:३६, ७ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१६
cy.wikipedia.org१०:३३, १७ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
de.wikipedia.org११:०३, १६ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)१२
en.wikipedia.org२०:३४, ७ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२८
en.wikibooks.org१३:४०, २ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikinews.org१३:५८, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikiquote.org१३:२१, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikisource.org१३:२४, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikiversity.org२२:०२, ७ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wikivoyage.org१३:५९, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
en.wiktionary.org१३:३७, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
es.wikipedia.org११:२७, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fi.wikiversity.org१३:५६, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
fr.wikipedia.org११:२७, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hi.wikipedia.org२०:३७, ७ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hi.wikiversity.org१३:५६, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hi.wikivoyage.org१३:५७, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
hi.wiktionary.org१३:४०, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
id.wikipedia.org११:५२, २९ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
incubator.wikimedia.org१३:३१, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)११
it.wikisource.org१३:५६, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
kn.wikipedia.org१५:२५, २ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
login.wikimedia.org२०:२८, ७ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mai.wikipedia.org१०:५०, ९ फरबरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
www.mediawiki.org२०:२८, ७ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
meta.wikimedia.org२०:२८, ७ दिसम्बर २०१८नव खाता(?)१३
ml.wikipedia.org११:१८, १६ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mr.wikipedia.org१५:२४, २ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
my.wikipedia.org१४:१५, १७ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ne.wikipedia.org१५:०७, ११ फरबरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
nl.wikipedia.org१५:४९, २४ जुन २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
or.wikipedia.org१३:५३, १९ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pam.wikipedia.org११:०४, २५ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
pa.wikipedia.org२०:३२, ४ फरबरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sat.wikipedia.org१०:४९, ९ फरबरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sa.wikipedia.org१५:४२, २ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
sco.wikipedia.org२३:४०, ५ जुन २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
simple.wikipedia.org१६:१७, २४ जुन २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
wikisource.org१३:२४, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
species.wikimedia.org२२:०२, ७ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
ta.wikipedia.org१५:२४, २ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
test.wikipedia.org१०:४३, २४ जुन २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
te.wikipedia.org११:२०, १६ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
uk.wikipedia.org१२:१०, १६ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
www.wikidata.org११:४२, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)२७८
yue.wiktionary.org१३:५५, ८ दिसम्बर २०१८सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
zh.wikipedia.org१५:२५, २ जनवरी २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)