वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखु
विश्वव्यापी खाता जानकारी
  • प्रयोक्तानाम: Shailendra Paswan
  • पंजीकृत: १३:३५, ३० दिसम्बर २०१६ (४ साल पहले)
  • कुल सम्पादन संख्या:
  • जुडल खातासभ के संख्या:
स्थानीय खातासभक सूची
स्थानीय विकिजोड़ल गेलपद्धतीअवरुद्धसंपादन संख्यावर्ग
en.wikipedia.org१३:३५, ३० दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
login.wikimedia.org१३:३५, ३० दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
mai.wikipedia.org१३:३५, ३० दिसम्बर २०१६नव खाता(?)
www.mediawiki.org१३:३५, ३० दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
meta.wikimedia.org१३:३५, ३० दिसम्बर २०१६सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)