प्रयोक्ता अधिकारक प्रबन्धन

Jump to navigation Jump to search
प्रयोक्ता समूहसभक प्रबन्ध करी  
प्रयोक्ता समूह देखीसदस्य Zeetendra (वार्ता | योगदान) क अधिकार बदलि सदस्यक सदस्य अधिकार बदलल जा रहल अछि Zeetendra (वार्ता | योगदान)

क सदस्य: निरीक्षक, प्रबन्धक

क जानल सदस्य: स्वतःअनुमोदित प्रयोक्ता

प्रयोक्ता अधिकार लौग

  • ०८:४९, १ अक्टुबर २०१६ Biplab Anand वार्ता योगदान ने Zeetendra के सदस्य समूह स्वसमिक्षक से बदलकर स्वसमिक्षक आर निरीक्षक किये (https://mai.wikipedia.org/s/al7 per community discussion)
  • ०८:०८, ६ सितम्बर २०१६ Biplab Anand वार्ता योगदान ने Zeetendra के सदस्य समूह (कोनो नै) से बदलकर स्वसमिक्षक किये (https://mai.wikipedia.org/s/53b per community discussion)