आज्ञा गल्ती

Jump to navigation Jump to search

अहाँक अनुमति नै अछि अनेक सदस्यों को इकट्ठे सन्देश भेजने लेल, एकर लेल कारणसँ:

अहाँ जे क्रिया आजमेने छी ओ मात्र प्रबन्धक समूहक सदस्य मात्र करि सकैत अछि।

प्राप्ति स्थल "https://mai.wikipedia.org/wiki/विशेष:MassMessage"