सत्य इसह् चर्च

मैथिली विकिपिडियासँ, एक मुक्त विश्वकोश
Jump to navigation Jump to search

सट्य इसह् चर्च एक् सुअटन्ट्र चर्च चै जकर् स्तपन भेइजिन्ग्, छिन मेइन् 1917 मेइन् भेलै. आऐ लग्भग् 2.5 दशलक्ष सडस्य पचास् डेश् मेइन् अरे चोउह् महड्wइप् मेइन् चै. ए चर्च प्रोटेस्टन्ट् डल् स सन्ग्लग्न चै ज् कि प्ररम्भिक् बीस्wइन् शटब्डि मेइन् उट्पन्न भेल् चलै. ःउन्कर् उड्डेश्य चलै सोब् डेश् क् प्रमाणवचन सिखेनाइ.1932 सw चर्च भरट् मेइन् स्तपिट् भेलै. डौस् टा मुख्य दार्न चै.
1.पविट्र भwन
2.भसिस्म
3.पएर् धोनै
4.पविट्र डल्
5. विश्रांतीचा दिवस
6. ईस ंअसिह्
7. बाइबल
8. ंउक्टि
9. चर्च
10.आन्टि निर्नय्