सामग्री पर जाएँ

सन्तोला (रङ्ग)

मैथिली विकिपिडियासँ, एक मुक्त विश्वकोश
सन्तोलाHow to read this color infobox
स्पेक्ट्रल निर्देशाङ्क
तरङ्ग लम्बाई590–620 एनएम
आवृति505–480 टिएचजेड
About these coordinates     रङ्ग निर्देशाङ्क
हेक्स ट्रिप्लेट#FF7F00
एसआरजिबीB  (आरजिबी)(255, 127, 0)
सिएमवाइकेH   (सि, एम, वाइ, के)(0, 50, 100, 0)
एचएसभी       (एच, सि, भी)(30°, 100%, 100%)
स्रोतHTML Colour Chart @30
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

सन्तोला रङ्ग लालपियर समिश्रण भए बनैवाला रङ्ग छी । सन्तोला रङ्ग होमएक कारण एकर नाम सन्तोला रहल अछि ।

रङ्ग[सम्पादन करी]


सुन्तला रङ्गक छायाक तुलनात्मक तालिका[सम्पादन करी]

 • Seashell (web color) (Hex: #FFF5EE) (RGB: 255, 245, 238)
 • Old Lace (web color) (Hex: #FDF5E6) (RGB: 253, 245, 230)
 • Antique White (web color) (Hex: #FAEBD7) (RGB: 250, 235, 215)
 • Blanched Almond (web color) (Hex: #FFEBCD) (RGB: 255, 235, 205)
 • Banana Mania (Crayola) (Hex: #FBE7B2) (RGB: 251, 231, 128)
 • Moccasin (web color) (Hex: #FFE4B5) (RGB: 255, 228, 182)
 • Bisque (web color) (Hex: #FFE4C4) (RGB: 255, 228, 196)
 • Navajo White (web color) (Hex: #FFDEAD) (RGB: 255, 222, 173)
 • Peach Puff (web color) (Hex: #FFDAB9) (RGB: 255, 218, 185)
 • Peach (Hex: #FFE5B4) (RGB: 255, 229, 180)
 • Deep Peach (Crayola Peach) (Hex: #FFCBA4) (RGB: 255, 203, 164)
 • Peach-Orange (Hex: #FFCC99) (RGB: 255, 204, 153)
 • Bright Apricot (Crayola Apricot) (Hex: #FDD5B1) (RGB: 253, 213, 177)
 • Apricot (Hex: #FBCEB1) (RGB: 251, 206, 177)
 • Melon (Crayola) (Hex: #FEBAAD) (RGB: 254, 186, 173)
 • Macaroni and Cheese (Crayola) (Hex: #FFB79B) (RGB: 255, 185, 123)
 • Sandy Brown (web color) (Hex: #F4A460) (RGB: 244, 164, 96)
 • Light Salmon (web color) (Hex: #FFA07A) (RGB: 255, 160, 122)
 • Dark Salmon (web color) (Hex: #E9967A) (RGB: 233, 150, 122)
 • Medium Salmon (Hex: #FF8C69) (RGB: 255, 140, 105)
 • Coral (web color) (Hex: #FF7F50) (RGB: 255, 127, 80)
 • Salmon (web color) (Hex: #FA8072) (RGB: 250, 128, 114)
 • Coral Pink (Hex: #F88379) (RGB: 248, 131, 121)
 • Light Coral (web color) (Hex: #F08080) (RGB: 240, 128, 128)
 • Bittersweet (Crayola) (Hex: #FE6F5E) (RGB: 254, 111, 94)
 • Terra Cotta (Hex: #E2725B) (RGB: 226, 114, 91)
 • Tea Rose (orange) (Hex: #F88379) (RGB: 248, 131, 121)
 • Vivid Tangerine (Crayola) (Tangerine Sherbert) (Hex: #FF9966) (RGB: 255, 153, 102)
 • Atomic Tangerine (Crayola) (Hex: #FF9966) (RGB: 255, 153, 102)
 • Orange Peel (Hex: #FFA000) (RGB: 255, 160, 0)
 • Orange (web color) (Hex: #FFA500) (RGB: 255, 165, 0)
 • Deep Saffron (Hex: #FF9933) (RGB: 255, 153, 51)
 • Dark Orange (web color) (Hex: #FF8C00) (RGB: 205, 127, 50)
 • Tangerine (Hex: #F28500) (RGB: 243, 132, 0)
 • ORANGE (Color Wheel Orange) (Hex: #FF7F00) (RGB: 255, 127, 0)
 • Automotive Amber (SAE/ECE Amber) (Hex: #FF7E00) (RGB: 255, 126, 0)
 • Pumpkin (Hex: #FF7518) (RGB: 152, 118, 54)
 • Rich Orange (Crayola Orange) (Hex: #FF681F) (RGB: 255, 104, 31)
 • Safety Orange (Blaze Orange) (Hex: #FF6600) (RGB: 255, 102, 0)
 • Cadmium Orange (Xona.com Color List) (Hex: #FF6103) (RGB: 255, 97, 3)
 • Persimmon (Hex: #EC5800) (RGB: 236, 88, 0)
 • Tangelo (Hex: #F94D00) (RGB: 249, 77, 0)
 • Vermilion (Hex: #F34234) (RGB: 227, 66, 52)
 • Red-Orange (Crayola) (Hex: #FF3F34) (RGB: 255, 63, 52)
 • Orange-Red (web color) (Hex: #FF4500) (RGB: 255, 69, 0)
 • International Orange (Hex: #FF4F00) (RGB: 255, 79, 0)
 • Ultra Orange (Crayola) (Outrageous Orange) (Hex: #FF6037) (RGB: 255, 96, 55)
 • Tomato (web color) (Hex: #FF6347) (RGB: 255, 99, 71)
 • Deep Carrot Orange (Hex: #E9692C) (RGB: 255, 150, 0)
 • Carrot Orange (Hex: #ED9121) (RGB: 237, 145, 33)
 • Neon Carrot (Crayola) (Hex: #FF9933) (RGB: 255, 153, 51)
 • Gamboge (Hex: #EF9B0F) (RGB: 228, 155, 18)
 • Ochre (Hex: #CC7722) (RGB: 204, 119, 34)
 • Bronze (Hex: #CD7F32) (RGB: 205, 127, 50)
 • Copper (Hex: #B87333) (RGB: 184, 115, 51)
 • Pale Brown (Hex: #987654) (RGB: 152, 118, 54)
 • Antique Brass (Crayola) (Hex: #C88A65) (RGB: 200, 138, 101)
 • Peru (web color) (Hex: #CD5700) (RGB: 205, 133, 63)
 • Chocolate (web color) (Hex: #D2691E) (RGB: 210, 105, 30)
 • Tenne (Tawny) (Hex: #CD5700) (RGB: 205, 87, 0)
 • Burnt Orange (Hex: #CC5500) (RGB: 204, 85, 0)<l/i>
 • Mahogany (Hex: #C04000) (RGB: 192, 64, 0)
 • Dark Terra Cotta (Hex: #CC4E3C) (RGB: 204, 78, 92)
 • Dark Coral (Hex: #CD5B45) (RGB: 205, 91, 69)
 • Medium Brown (Crayola Brown) (Hex: #AF593E) (RGB: 175, 89, 67)
 • Sienna (web color) (Hex: #A05220) (RGB: 160, 82, 45)
 • Brown (Hex: #964B00) (RGB: 150, 75, 0)
 • Saddle Brown (web color) (Hex: #8B4513) (RGB: 139, 69, 13)
 • Rust (Hex: #64417) (RGB: 183, 65, 14)
 • Russet (Hex: #804618) (RGB: 128, 70, 27)
 • Cognac (Xona.com Color List) (Hex: #9F381D) (RGB: 159, 56, 29)
 • Burnt Umber (Hex: #8A3324) (RGB: 138, 51, 36)
 • Pullman Brown (UPS Brown) (Hex: #644117) (RGB: 100, 65, 23)
 • Dark Brown (Hex: #654321) (RGB: 101, 67, 33)
 • Medium Taupe (Hex: #674C47) (RG 76, 21)
 • Taupe (Hex: #483C32) (RGB: 72, 60, 50)


सन्दर्भ सामग्रीसभ[सम्पादन करी]

बाह्य जडीसभ[सम्पादन करी]

एहो सभ देखी[सम्पादन करी]