"नेपालक प्रधानमन्त्रीसभक सूची" के अवतरणसभमे अन्तर

Jump to navigation Jump to search
/* संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएका प्रधानमन्त्रीहरु (२००८-हालसम्म)
(/* संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएका प्रधानमन्त्रीहरु (२००८-हालसम्म))
(/* संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएका प्रधानमन्त्रीहरु (२००८-हालसम्म))
| ११ अक्टोबर २०१५
| ----
|
|[[नेकपा एमाले]]
|-

सम्पादन

दिक्चालन सूची