"नेपालक प्रधानमन्त्रीसभक सूची" के अवतरणसभमे अन्तर

Jump to navigation Jump to search
सुधार
(सुधार)
नेपालमा [[प्रधानमन्त्री]]को पद सन् [[१७९९]] मा सुरू भएको हो।
 
==[[नेपाल]]मा भएका [[प्रधानमन्त्री]]हरुकोहरूको सुचीसूची (सन् १७९९–हाल सम्म)==
===[[नेपाल]]मा भएका [[प्रधानमन्त्री]]हरुहरू (सन् १७९९-सन् २०१४)===
====निरङ्कुश राजतन्त्रमा भएका [[प्रधानमन्त्री]]हरुहरू (सन् १७९९-सन् १९९०) ====
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
१३,२५६

सम्पादन

दिक्चालन सूची