"नेपालक प्रधानमन्त्रीसभक सूची" के अवतरणसभमे अन्तर

Jump to navigation Jump to search
कुनो सम्पादन सारांश
नेपालमा [[प्रधानमन्त्री]]को पद सन् [[१७९९]] मा सुरू भएको हो।
 
==[[नेपाल]]मा भएका [[प्रधानमन्त्री]]हरुको सुची (सन् १७९९–हाल सम्म)==
'''नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको नामावली''' (प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष)
===[[नेपाल]]मा भएका [[प्रधानमन्त्री]]हरु(सन् १७९९-सन् २०१४)===
 
====निरङ्कुश राजतन्त्रमा भएका [[प्रधानमन्त्री]]हरु (सन् १७९९-सन् १९९०) ====
{| class=wikitable border="1"
{|class="wikitable" style="text-align:center"
! प्रधानमन्त्रीको नाम
|-
! [[राजनैतिक दल]]
!rowspan=2 | #
! बाट ([[ई.सं.]])
!width=60px rowspan=2|चित्र
! सम्म (ई.सं.)
!width=30% rowspan=2|प्रधानमन्त्रीको नाम<br /><small>(जन्म-मृत्यु)
! बाट ([[वि.सं.]])
!width=28% colspan=2|अवधि
! सम्म (वि.सं.)
!rowspan=2|[[राजनैतिक दल]]
|-
!पदभार सम्भालेको
!पदभार छोडेको
|-
|१
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[दामोदर पाण्डे]]''' <br /><small>(१७५२-१८०४)
|१७९९
|१८०४
|
|-
|२
|[[File:Bhimsen-thapa-painting.jpg|60px]]
|'''[[भीमसेन थापा]]''' <br /><small>(१७७५-१८३९)
| १८०५
| १८३७
|
|-
|३
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[रणजंग पाण्डे|रणजङ्ग पाण्डे]]''' (१/२) <br /><small>(?–१८४३)
| १८३७
| १८३७
|
|-
|४
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[रङ्गनाथ पौडेल]]''' (१/२) <br /><small>(१७७३–?)
| १८३७
| १८३८
|
|-
|५
|[[चित्र:Pushkarnepal.jpg|60px]]
|'''[[पुष्कर शाह]]''' <br /><small>(१७८४-१८४६)
| १८३८
| १८३९
|
|-
||(३)
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[रणजंग पाण्डे|रणजङ्ग पाण्डे]]''' (२/२) <br /><small>(?-१८४३)
| १८३९
| १८४०
|
|-
|(४)
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[रङ्गनाथ पौडेल]]''' (२/२) <br /><small>(१७७३-?)
| १८४०
| १८४०
|
|-
|६
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[चौतरिया]] [[फत्तेजंग शाह]]''' (१/२) <br /><small>(१८०५-१८४६)
| नोभेम्बर १८४०
| जनवरी १८४३
|
|-
|७
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[माथवरसिंह थापा]]''' <br /><small>(१७९८-१८४५)
| २८ नोभेम्बर १८४३
| १७ मे १८४५
|
|-
|(६)
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[चौतरिया]] [[फत्तेजंग शाह]]''' (२/२) <br /><small>(१८०५-१८४६)
| सेप्टेम्बर १८४५
| १४ सेप्टेम्बर १८४६
|
|-
|८
|[[File:Jung bahadur 1877.jpg|60px]]
|'''[[जंगबहादुर राणा|जङ्गबहादुर राणा]] ''' (१/२) <br /><small>(१८१७-१८७७)
| १५ सेप्टेम्बर १८४६
| १ अगस्त १८५६
|
|-
|९
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[बमबहादुर राणा|बमबहादुर कुँवर राणा]] ''' <br /><small>(१८१८-१८५७)
| १ अगस्त १८५६
| २५ मे १८५७
|
|-
| —
|[[दामोदर पाण्डे]] || || ||१७९९ ||१८०४||??
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[कृष्णबहादुर राणा|कृष्णबहादुर कुँवर राणा]]''' <br />''(का.मु.)'' <br /><small>(१८२३-१८६३)
| २५ मे १८५७
| २८ जुन १८५७
|
|-
|(८)
|[[रणबहादुर शाहदेव]] || || ||१८०४||१८०६||??
|[[File:Jung bahadur 1877.jpg|60px]]
|'''[[जंगबहादुर राणा|जङ्गबहादुर राणा]]''' (२/२) <br /><small>(१८१७-१८७७)
| २८ जुन १८५७
| २५ फेब्रुअरी १८७७
|
|-
|१०
|[[भीमसेन थापा]] || - || ||?? ||१८६३||१८९४
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[रणोद्दिप सिँह बहादुर राणा|रणोद्दिप सिँह कुँवर]]''' <br /><small>(१८२५-१८५५)
| २७ फेब्रुअरी १८७७
| २२ नोभेम्बर १८८५
|
|-
|११
|[[रणजंग पाण्डे]] || - || ||?? ||१८३७||१८३७
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा|वीर सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]]''' <br /><small>(१८५२-१९०१)
| २२ नोभेम्बर १८८५
| ५ मार्च १९०१
|
|-
|१२
|[[चौतरिया]] [[रङ्गनाथ पौडेल]]|| - || ||?? ||१८९४||१८९५
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[देव सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]]''' <br /><small>(१८६२-१९१४)
| ५ मार्च १९०१
| २७ जुन १९०१
|
|-
|१३
| [[पुष्कर शाह]] || - || ||?? ||१८९५||१८९६
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[चन्द्र सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]]''' <br /><small>(१८६३-१९२९)
|२७ जुन १९०१
| २६ नोभेम्बर १९२९
|
|-
|१४
|[[रणजंग पाण्डे|रणजङ्ग पाण्डे]] || - || ||?? ||१८९६||१९००
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[भिम सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]]''' <br /><small>(१८६५-१९३२)
| २६ नोभेम्बर १९२९
| १ सेप्टेम्बर १९३२
|
|-
|१५
|[[माथवरसिंह थापा]] || - || ||?? ||१९००||१९०२
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[जुद्ध सम्शेर जंगबहादुर राणा|जुद्ध सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]] ''' <br /><small>(१८७५-१९५२)
| १ सेप्टेम्बर १९३२
| २९ नोभेम्बर १९४५
|
|-
|१६
|[[चौतरिया]] [[फत्तेजंग शाह]] || - || ||?? ||१९०२||१९०३
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[पद्म सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]]''' <br /><small>(१८८२-१९६१)
| २९ नोभेम्बर १९४५
| ३० अप्रिल १९४८
|
|-
|१७
|[[जंगबहादुर राणा|जङ्गबहादुर राणा]] || - || || ||१९०३ असोज २ ||१९०६
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[मोहन सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]]''' <br /><small>(१८८५-१९६७)
| ३० अप्रिल १९४८
| १२ नोभेम्बर १९५१
|
|-
|१८
|[[बमबहादुर राणा]] || - || || ||१९०६ ||१९०७
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[मातृकाप्रसाद कोइराला]]''' (१/२) <br /><small>(१९१२-१९९७)
| १६ नोभेम्बर १९५१
| १४ अगस्त १९५२
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
| —
|[[जंगबहादुर राणा|जङ्गबहादुर राणा]] || - || || ||१९०७ ||१९०३३
|[[File:Tribhuvan.jpg|60px]]
|''राजा - [[त्रिभुवन शाह|त्रिभुवन वीर विक्रम शाह]] द्वारा शासन संचालित'' <br /><small>(१९०६-१९५५)
| १४ अगस्त १९५२
| १५ जुन १९५३
|
|-
|१८
|[[रणोद्दिप सिँह बहादुर राणा]] || - || [[१८७७]] || [[सन् १८८५|१८८५]]||१९३३ ||१९४२
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[मातृकाप्रसाद कोइराला]]''' (२/२) <br /><small>(१९१२-१९९७)
| १५ जुन १९५३
| १४ अप्रिल १९५५
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
| —
|[[वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा|वीर सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]] || - || [[सन् १८८५|१८८५]] || [[१९०१]]||१९४२ ||१९५८
|[[File:Mahendra of Nepal.jpg|60px]]
|''राजा [[महेन्द्र वीर विक्रम शाह]] द्वारा शासन संचालित'' <br /><small>(१९२०-१९७२)
| १४ अप्रिल १९५५
| २७ जनवरी १९५६
|
|-
|१९
|[[देव सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]] || - || [[१९०१]] || [[१९०१]]||१९५८ ||१९५८
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[टंकप्रसाद आचार्य]]'''<br /><small>(१९१२-१९९२)
| २७ जनवरी १९५६
| २६ जुलाई १९५७
|[[नेपाल प्रजापरिषद्]]
|-
|२०
|[[चन्द्र सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]] || - || [[१९०१]] || [[१९२९]]||१९५८ ||१९८६
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[कुँवर इन्द्रजित सिंह|के. आई. सिंह]]'''<br /><small>(१९०६-१९८२)
| २६ जुलाई १९५७
| १५ मे १९५८
|[[संयुक्त लोकतान्त्रिक पार्टी]]
|-
|२१
|[[भिम सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]] || - || [[१९२९]] || [[१९३२]]||१९८६ ||१९८९
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[सुवर्ण सम्शेर राणा]]'''<br /><small>(१९१०-१९७७)
| १५ मे १९५८
| २७ मे १९५९
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|२२
|[[जुद्ध सम्शेर जंगबहादुर राणा|जुद्द सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]] || - || [[१९३२]] || [[नोवेम्बर २९]] [[१९४५]]||१९८९ ||२००२
|[[File:Bishweshwar Prasad Koirala.png|60px]]
|'''[[विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला]]'''<br /><small>(१९१४-१९८२)
| २७ मे १९५९
| २६ डिसेम्बर १९६०
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|२३
|[[पद्म सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]] || - || [[नोवेम्बर २९]] [[१९४५]] || [[अप्रिल ३०]] [[१९४८]]||२००२ ||२००५
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[तुल्सी गिरी]]''' (१/३)<br /><small>(१९२६-)
| २६ डिसेम्बर १९६०
| २३ डिसेम्बर १९६३
|
|-
|२४
|[[मोहन सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]] || - || [[अप्रिल ३०]] [[१९४८]] || [[नोवेम्बर १६]] [[१९५१]]||२००५ ||२००८
|[[File:Surya Bahadur Thapa at home.JPG|60px]]
|'''[[सूर्य बहादुर थापा]]''' (१/५)<br /><small>(१९२८-)
| २३ डिसेम्बर १९६३
| २६ फेब्रुअरी १९६४
|
|-
|(२३)
|[[मातृकाप्रसाद कोइराला]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]] || [[नोवेम्बर १६]] [[१९५१]] || [[अगस्ट १४]] [[१९५२]]||२००८ ||२०१०
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[तुल्सी गिरी]]''' (२/३)<br /><small>(१९२६-)
| २६ फेब्रुअरी १९६४
| २६ जनवरी १९६५
|
|-
|(२४)
|राजा - [[त्रिभुवन शाह|त्रिभुवन वीर विक्रम शाह]] (मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष) || -|| [[अगस्ट १४]] [[१९५२]] || [[जुन १५]] [[१९५३]]||२०१० ||२०११
|[[File:Surya Bahadur Thapa at home.JPG|60px]]
|'''[[सूर्य बहादुर थापा]]''' (२/५)<br /><small>(१९२८-)
| २६ जनवरी १९६५
| ७ अप्रिल १९६९
|
|-
|२५
|[[मातृकाप्रसाद कोइराला]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]|| [[जुन १५]] [[१९५३]] || [[अप्रिल १४]] [[१९५५]]|| ||??
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[किर्तीनिधि बिष्ट]]''' (१/३)<br /><small>(१९२७-)
| ७ अप्रिल १९६९
| १३ अप्रिल १९७०
|
|-
| —
|राजा [[महेन्द्र वीर विक्रम शाह]] (मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष) ||-|| [[अप्रिल १४]] [[१९५५]] || [[जेन्युवरी २७]] [[१९५६]]||?? ||??
|[[File:Mahendra of Nepal.jpg|60px]]
|''राजा [[महेन्द्र वीर विक्रम शाह]] द्वारा शासन संचालित'' <br /><small>(१९२०-१९७२)
| १३ अप्रिल १९७०
| १४ अप्रिल १९७१
|
|-
|(२५)
|[[टंकप्रसाद आचार्य]] ||[[नेपाल प्रजापरिषद्]]|| [[जेन्युवरी २७]] [[१९५६]] || [[जुलाई २६]] [[१९५७]]||२०१२ ||२०१४
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[किर्तीनिधि बिष्ट]]''' (२/३)<br /><small>(१९२७-)
| १४ अप्रिल १९७१
| १६ जुलाई १९७३
|
|-
|२६
|[[कुँवर इन्द्रजित सिंह]] ([[कुँवर इन्द्रजित सिंह|के. आई. सिंह]]) ||-|| [[जुलाई २६]] [[१९५७]] || [[मे १५]] [[१९५८]]||२०१४ ||२०१४
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[नगेन्द्रप्रसाद रिजाल]]''' (१/२)<br /><small>(१९२७-१९९४)
| १६ जुलाई १९७३
| १ डिसेम्बर १९७५
|
|-
|(२३)
|[[सुवर्ण सम्शेर राणा]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]|| [[मे १५]] [[१९५८]] || [[मे २७]] [[१९५९]]|| ||??
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[तुल्सी गिरी]]''' (३/३)<br /><small>(१९२६-)
| १ डिसेम्बर १९७५
| १२ सेप्टेम्बर १९७७
|
|-
|(२५)
|[[विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]|| [[मे २७]] [[१९५९]] || [[डिसेम्बर २६]] [[१९६०]]||२०१६ ||२०१७ पुष
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[किर्तीनिधि बिष्ट]]''' (३/३)<br /><small>(१९२७-)
| १२ सेप्टेम्बर १९७७
| ३० मे १९७९
|
|-
|(२४)
|[[तुल्सी गिरी]] (मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष) ||[[निर्दलीय]]|| [[डिसेम्बर २६]] [[१९६०]] || [[डिसेम्बर २३]] [[सन् १९९३|१९९३]]||२०१९ ||२०२१
|[[File:Surya Bahadur Thapa at home.JPG|60px]]
|'''[[सूर्य बहादुर थापा]]''' (३/५)<br /><small>(१९२८-)
| ३० मे १९७९
| १२ जुलाई १९८३
|
|-
|२७
|[[सूर्य बहादुर थापा]](मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष) ||[[निर्दलीय]]|| [[डिसेम्बर २३]] [[१९६३]] || [[फेब्रुअरी २६]] [[१९६४]]||२०२१ ||२०२५ (२०२२ देखि प्रधानमन्त्री भनिएको)
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[लोकेन्द्र बहादुर चन्द]]''' (१/४)<br /><small>(१९४०-)
| १२ जुलाई १९८३
| २१ मार्च १९८६
|
|-
|(२६)
|[[तुल्सी गिरी]] ||[[निर्दलीय]]|| [[फेब्रुअरी २६]] [[१९६४]] || [[जनवरी २६]] [[१९६५]]||?? ||??
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[नगेन्द्रप्रसाद रिजाल]]''' (२/२)<br /><small>(१९२७-१९९४)
| २१ मार्च १९८६
| १५ जुन १९८६
|
|-
|२८
|[[सूर्य बहादुर थापा]] ||[[निर्दलीय]]|| [[जेन्युवरी २६]] [[१९६५]] || [[अप्रिल ७]] [[सन् १९६९|१९६९]]||?? ||??
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[मरिचमान सिंह श्रेष्ठ]]'''<br /><small>(१९४२-२०१३)
| १५ जुन १९८६
| ६ अप्रिल १९९०
|
|-
|(२७)
|[[किर्तीनिधि बिष्ट]] ||[[निर्दलीय]]|| [[अप्रिल ७]] [[सन् १९६९|१९६९]] || [[अप्रिल १३]] [[१९७०]]||?? ||??
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[लोकेन्द्र बहादुर चन्द]]''' (२/४)<br /><small>(१९४०-)
| ६ अप्रिल १९९०
| १९ अप्रिल १९९०
|
|-
|}
|[[गेहेन्द्र बहादुर राजभण्डारी]] [[(प्रथम मन्त्री)]] ||[[निर्दलीय]]|| [[अप्रिल १३]] [[१९७०]] || [[अप्रिल १४]] [[१९७१]]||?? ||??
====संबैधानिक राजतन्त्रमा भएका [[प्रधानमन्त्री]]हरु (१९९०-२००८)====
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!rowspan=2 | #
|[[किर्तीनिधि बिष्ट]] ||[[निर्दलीय]]|| [[अप्रिल १४]] [[१९७१]] || [[जुलाई १६]] [[१९७३]]||?? ||२०३०
!width=60px rowspan=2|चित्र
!width=30% rowspan=2|प्रधानमन्त्रीको नाम<br /><small>(जन्म-मृत्यु)
!width=28% colspan=3|अवधि
!rowspan=2|[[राजनैतिक दल]]
|-
!पदभार सम्भालेको
|[[नगेन्द्रप्रसाद रिजाल]] ||[[निर्दलीय]]|| [[जुलाई १६]] [[१९७३]] || [[डिसेम्बर १]] [[१९७५]]||२०३० ||२०३२
!पदभार छोडेको
!दिन
|-
|२९
|[[तुल्सी गिरी]] ||[[निर्दलीय]]|| [[डिसेम्बर १]] [[१९७५]] || [[सेप्टेम्बर १२]] [[१९७७]]||२०३२ ||२०३४
|[[ File:Krishna p Bhattarai.jpg|60px]]
|'''[[कृष्णप्रसाद भट्टराई|कृष्ण प्रसाद भट्टराई]]''' (१/२)<br /><small>(१९२४-२०११)
| १९ अप्रिल १९९०
| २६ मे १९९१
|४०२
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|३०
|[[किर्तीनिधि बिष्ट]] ||[[निर्दलीय]]|| [[सेप्टेम्बर १२]] [[१९७७]] || [[मे ३०]] [[१९७९]]||२०३४ ||२०३६
|[[ File:Girija P koirala.jpg|60px]]
|'''[[गिरिजा प्रसाद कोइराला]]''' (१/५)<br /><small>(१९२५-२०१०)
| २६ मे १९९१
| ३० नोभेम्बर १९९४
|१२८४
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|३१
|[[सूर्य बहादुर थापा]] ||[[निर्दलीय]]|| [[मे ३०]] [[१९७९]] || [[जुलाई १२]] [[सन् १९८३|१९८३]]||२०३६ ||२०४०
|[[ File:No image.png|60px]]
|-
|'''[[मनमोहन अधिकारी]]'''<br /><small>(१९२०-१९९९)
|[[लोकेन्द्र बहादुर चन्द]] ||[[निर्दलीय]]|| [[जुलाई १२]] [[सन् १९८३|१९८३]] || [[मार्च २१]] [[सन् १९८६|१९८६]]||२०४० ||२०४२
| ३० नोभेम्बर १९९४
| १२ सेप्टेम्बर १९९५
|२८६
|[[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)|नेकपा एमाले]]
|-
|३२
|[[नगेन्द्रप्रसाद रिजाल]] ||[[निर्दलीय]]|| [[मार्च २१]] [[सन् १९८६|१९८६]] || [[जुन १५]] [[सन् १९८६|१९८६]]||२०४२ ||२०४३
|[[ File:Sherbahadurdeuba.jpg|60px]]
|'''[[शेरबहादुर देउवा|शेरबहादुर देउबा]]''' (१/३)<br /><small>(१९४६-)
| १२ सेप्टेम्बर १९९५
| १२ मार्च १९९७
|५४७
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|(२७)
|[[मरिचमान सिंह श्रेष्ठ]] ||[[निर्दलीय]]|| [[जुन १५]] [[सन् १९८६|१९८६]] || [[अप्रिल ६]] [[सन् १९९०|१९९०]]||२०४३ ||२०४६
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[लोकेन्द्र बहादुर चन्द]]''' (३/४)<br /><small>(१९४०-)
| १२ मार्च १९९७
| ७ अक्टोबर १९९७
|२०९
|[[राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी|राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द)]]
|-
|(२४)
|[[लोकेन्द्र बहादुर चन्द]] ||[[निर्दलीय]] || [[अप्रिल ६]] [[सन् १९९०|१९९०]] || [[अप्रिल १९]] [[सन् १९९०|१९९०]]||२०४६ ||२०४७
|[[File:Surya Bahadur Thapa at home.JPG|60px]]
|'''[[सूर्य बहादुर थापा]]''' (४/५)<br /><small>(१९२८-)
| ७ अक्टोबर १९९७
| १५ अप्रिल १९९८
|१९०
|[[राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी]]
|-
|(३०)
|[[कृष्णप्रसाद भट्टराई|कृष्ण प्रसाद भट्टराई]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]|| [[अप्रिल १९]] [[सन् १९९०|१९९०]] || [[May २६]] [[सन् १९९१|१९९१]]||२०४७ ||२०४८
|[[ File:Girija P koirala.jpg|60px]]
|'''[[गिरिजा प्रसाद कोइराला]]''' (२/५)<br /><small>(१९२५-२०१०)
| १५ अप्रिल १९९८
| ३१ मे १९९९
|४११
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|(२९)
|[[गिरिजा प्रसाद कोइराला]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]] || [[मे २६]] [[सन् १९९१|१९९१]] || [[नोवेम्बर ३०]] [[सन् १९९४|१९९४]]||२०४८ ||२०५१
|[[ File:Krishna p Bhattarai.jpg|60px]]
|'''[[कृष्णप्रसाद भट्टराई|कृष्ण प्रसाद भट्टराई]]''' (२/२)<br /><small>(१९२४-२०११)
| ३१ मे १९९९
| २२ मार्च २०००
|२९६
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|(३०)
|[[मनमोहन अधिकारी]] ||[[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)|नेकपा एमाले]]|| [[नोवेम्बर ३०]] [[सन् १९९४|१९९४]] || [[सेप्टेम्बर १२]] [[सन् १९९५|१९९५]]||२०५१ ||२०५२
|[[ File:Girija P koirala.jpg|60px]]
|'''[[गिरिजा प्रसाद कोइराला]]''' (३/५)<br /><small>(१९२५-२०१०)
| २२ मार्च २०००
| २६ जुलाई २००१
|४९१
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|(३२)
|[[शेरबहादुर देउवा|शेरबहादुर देउबा]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]|| [[सेप्टेम्बर १२]] [[सन् १९९५|१९९५]] || [[मार्च १२]] [[सन् १९९७|१९९७]]||२०५२ ||२०५३
|[[ File:Sherbahadurdeuba.jpg|60px]]
|'''[[शेरबहादुर देउवा|शेरबहादुर देउबा]]''' (२/३)<br /><small>(१९४६-)
| २६ जुलाई २००१
| ४ अक्टोबर २००२
|४३५
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|—
|[[लोकेन्द्र बहादुर चन्द]] ||[[राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी]]|| [[मार्च १२]] [[सन् १९९७|१९९७]] || [[अक्टुबर ७]] [[सन् १९९७|१९९७]]||२०५३ ||२०५४
|[[ File:Gyanendra 01.jpg|60px]]
|''राजा [[ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह]] द्वारा शासन संचालित'' <br /><small>(१९४७-)
| ४ अक्टोबर २००२
|११ अक्टोबर २००२
|७
|
|-
|(२७)
|[[सूर्य बहादुर थापा]] ||[[राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी]]|| [[अक्टुबर ७]] [[सन् १९९७|१९९७]] || [[अप्रिल 15]] [[सन् १९९८|१९९८]]||२०५४ ||२०५४
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[लोकेन्द्र बहादुर चन्द]]''' (४/४)<br /><small>(१९४०-)
| ११ अक्टोबर २००२
| ५ जुन २००३
|२३७
|[[राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी|राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द)]]
|-
|(२४)
|[[गिरिजा प्रसाद कोइराला]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]|| [[अप्रिल १५]] [[सन् १९९८|१९९८]] || [[मे ३१]] [[सन् १९९९|१९९९]]||२०५४ ||२०५६
|[[File:Surya Bahadur Thapa at home.JPG|60px]]
|'''[[सूर्य बहादुर थापा]]''' (५/५)<br /><small>(१९२८-)
| ५ जुन २००३
| ३ जुन २००४
|३६४
|[[राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी]]
|-
|(३२)
|[[कृष्णप्रसाद भट्टराई|कृष्ण प्रसाद भट्टराई]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]|| [[मे ३१]] [[सन् १९९९|१९९९]] || [[मार्च २२]] [[सन् २०००|२०००]]||२०५६ ||
|[[ File:Sherbahadurdeuba.jpg|60px]]
|'''[[शेरबहादुर देउवा|शेरबहादुर देउबा]]''' (३/३)<br /><small>(१९४६-)
| ३ जुन २००४
|१ फेब्रुअरी २००५
|२४३
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस (लोकतान्त्रिक)]]
|-
|—
|[[गिरिजा प्रसाद कोइराला|गिरिजा प्रसाद को‍इराला]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]|| [[मार्च २२]] [[सन् २०००|२०००]] || [[जुलाई २६]] [[सन् २००१|२००१]]||?? ||??
|[[ File:Gyanendra 01.jpg|60px]]
|''राजा [[ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह]] द्वारा शासन संचालित'' <br /><small>(१९४७-)
| १ फेब्रुअरी २००५
|२५ अप्रिल २००५
|४४८
|
|-
|(३०)
|[[शेरबहादुर देउवा|शेरबहादुर देउबा]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]|| [[जुलाई २६]] [[सन् २००१|२००१]] || [[अक्टुबर ४]] [[सन् २००२|२००२]]||?? ||??
|[[ File:Girija P koirala.jpg|60px]]
|'''[[गिरिजा प्रसाद कोइराला]]''' (४/५)<br /><small>(१९२५-२०१०)
| २५ अप्रिल २००६
| २८ मे २००८
|७६४
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|}
|राजा [[ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह]] (मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष)||-|| [[अक्टुबर ४]] [[सन् २००२|२००२]] || [[अक्टुबर ११]] [[सन् २००२|२००२]]||२०५९ असोज ||२०५९ कार्तिक
====संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएका [[प्रधानमन्त्री]]हरु (२००८-हालसम्म)====
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!rowspan=2 | #
|[[लोकेन्द्र बहादुर चन्द]] ||[[राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी]]|| [[अक्टुबर ११]] [[सन् २००२|२००२]] || [[जुन ५]] [[सन् २००३|२००३]]||२०५९ ||२०६०
!width=60px rowspan=2|चित्र
!width=30% rowspan=2|प्रधानमन्त्रीको नाम<br /><small>(जन्म-मृत्यु)
!width=28% colspan=3|अवधि
!rowspan=2|[[राजनैतिक दल]]
|-
!पदभार सम्भालेको
|[[सूर्य बहादुर थापा]] ||[[राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी]]|| [[जुन ५]] [[सन् २००३|२००३]] || [[जुन ३]] [[सन् २००४|२००४]]||२०६० ||२०६१
!पदभार छोडेको
!दिन
|-
|(३०)
|[[शेरबहादुर देउवा|शेरबहादुर देउबा]] ||[[नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)]] || [[जुन ३]] [[सन् २००४|२००४]] || [[फेब्रुअरी १]] [[सन् २००५|२००५]]||२०६१ ||२०६१
|[[ File:Girija P koirala.jpg|60px]]
|'''[[गिरिजा प्रसाद कोइराला]]''' (५/५)<br /><small>(१९२५-२०१०)
| २८ मे २००८
| १८ अगस्त २००८
|८३
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|३३
|राजा [[ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह]](मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष) ||-|| [[फेब्रुअरी १]] [[सन् २००५|२००५]] || [[अप्रिल ३०]] [[सन् २००६|२००६]]||२०६१ माघ १९ ||२०६३ बैशाख १९
|[[ File:Prachanda 2009.jpg|60px]]
|'''[[पुष्पकमल दाहाल|पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)]]''' <br /><small>(१९५४-)
| १८ अगस्त २००८
| २५ मे २००९
|२८०
|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)|नेकपा माओवादी]]
|-
|३४
|[[गिरिजा प्रसाद कोइराला]] || [[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]|| [[अप्रिल ३०]] [[सन् २००६|२००६]] || १७ अगस्ट २००८ ||[[२०६३]] [[वैशाख १९]]|| २०६५ भाद्र १
|[[ File:Madhav Kumar Nepal2.JPG|60px]]
|'''[[माधवकुमार नेपाल]]''' <br /><small>(१९५३-)
| २५ मे २००९
| ६ फेब्रुअरी २०११
|६२२
| [[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)|नेकपा एमाले]]
|-
|३५
|[[पुष्पकमल दाहाल|पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)]] || [[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)|नेकपा माओवादी]]|| [[अगस्ट १८]] [[सन् २००८|२००८]] || जुन ५ २००९ ||[[सन् २०६५|२०६५]] [[भाद्र २]] ||[[जेठ २३]] [[२०६६]]
|[[ File:J.n_(2).jpg|60px]]
|'''[[झलनाथ खनाल]] ''' <br /><small>(१९५०-)
| ६ फेब्रुअरी २०११
| २९ अगस्त २०११
|२०४
| [[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)|नेकपा एमाले]]
|-
|३६
|[[माधवकुमार नेपाल]] || [[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)|नेकपा एमाले]]||जुन ६ २००९ || फेब्रुअरी १ २०११ || [[जेठ २३]] [[२०६६]] ||[[२०६७]] [[माघ १९]]
|[[ File:Prachanda 2009.jpg|60px]]
|'''[[बाबुराम भट्टराई]]''' <br /><small>(१९५४-)
| २९ अगस्त २०११
| १४ मार्च २०१३
|५६३
|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)|नेकपा माओवादी]]
|-
| —
|[[झलनाथ खनाल]] || [[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)|नेकपा एमाले]]|| फेब्रुअरी २ २०११ || अगस्ट २७ २०११ || [[माघ २०]] [[२०६७]] ||भदौ १० २०६८
|[[ File:Khilaraj regmi.jpg|60px]]
|'''[[खिलराज रेग्मी]]''' <br /><small>(१९४९-)
| १४ मार्च २०१३
| १० फेब्रुअरी २०१४
|३३४
|
|-
|३७
|[[बाबुराम भट्टराई]] || [[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)|नेकपा माओवादी]]|| २८ अगस्ट २०११ || १३ मार्च २०१३ || [[भदौ ११]] [[२०६८]] ||[[फागुन ३०]] [[२०६९]]
|[[ File:Sushil Koirala.jpg|60px]]
|'''[[सुशील कोइराला]]'''<br /><small>(१९३९)
| ११ फेब्रुअरी २०१४
| हाल सम्म
|
|[[नेपाली काँग्रेस|नेपाली कांग्रेस]]
|-
|[[खिलराज रेग्मी]] (मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष)|| - || १४ मार्च २०१३ || २०७० माघ २७ || [[चैत्र १]] [[२०६९]] ||२०७० माघ २७
|-
|[[सुशील कोइराला]] || नेपाली काँग्रेस || २०१४ फेब्रुअरी १० || हाल || २०७० माघ २७ || हाल सम्म
|}
 
१३,२५६

सम्पादन

दिक्चालन सूची