उत्तरकाण्ड

मैथिली विकिपिडियासँ, एक मुक्त विश्वकोश

उत्तरकाण्ड वाल्मीकि कृत रामायण आर गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री राम चरित मानसक एकटा भाग (काण्ड या सोपान) छि ।

उत्तरकाण्ड राम कथाक उपसंहार छी । सीता, लक्ष्मण आर समस्त वानर सेनाक साथ राम अयोध्या वापस पहुँचल छल । रामक भव्य स्वागत भेएल, भरतक साथ सर्वजनसभ मs आनन्द व्याप्त भs गेएल । वेद आर शिवक स्तुति कs साथ रामक राज्याभिषेक भएल । वानरसभक विदाई दएल गएल । राम प्रजा कs उपदेश देलखिन आर प्रजासभ कृतज्ञता प्रकट कएलक । चारु भाइसभक दू दू पुत्र होएल । रामराज्य एक आदर्श बनि गएल छल ।

संबंधित जडीसभ[सम्पादन करी]

 1. रामचरितमानस - बालकाण्ड (१-५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 2. रामचरितमानस - बालकाण्ड (५१-१००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 3. रामचरितमानस - बालकाण्ड (१०१-१५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 4. रामचरितमानस - बालकाण्ड (१५१-२००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 5. रामचरितमानस - बालकाण्ड (२०१-२५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 6. रामचरितमानस - बालकाण्ड (२५१-३००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 7. रामचरितमानस - बालकाण्ड (३०१-३५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 8. रामचरितमानस - बालकाण्ड (३५१-३६१)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 9. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (१-५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 10. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (५१-१००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 11. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (१०१-१५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 12. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (१५१-२००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 13. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (२०१-२५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 14. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (२५१-३००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 15. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (३०१-३२६)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 16. रामचरितमानस - अरण्यकाण्ड (१-४६)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 17. रामचरितमानस - किष्किन्धाकाण्ड (१-३०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 18. रामचरितमानस - सुन्दरकाण्ड (१-५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 19. रामचरितमानस - सुन्दरकाण्ड (५१-६०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 20. रामचरितमानस - लंकाकाण्ड (१-५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 21. रामचरितमानस - लंकाकाण्ड (५१-१००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 22. रामचरितमानस - लंकाकाण्ड (१०१-१२१)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 23. रामचरितमानस - उत्तरकाण्ड (१-५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 24. रामचरितमानस - उत्तरकाण्ड (५१-१००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 25. रामचरितमानस - उत्तरकाण्ड (१०१-१३१)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 1. वाल्मीकि रामायण - बालकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 2. वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 3. वाल्मीकि रामायण - अरण्यकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 4. वाल्मीकि रामायण - किष्किन्धाकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 5. वाल्मीकि रामायण - सुन्दरकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 6. वाल्मीकि रामायण - युद्धकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 7. वाल्मीकि रामायण - उत्तरकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)